VARAUSEHDOT

Haapaniemen Matkailu Oy noudattaa majoituspalveluiden varaamisessa ja varattujen palveluiden peruuttamisessa näitä ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on maksanut Haapaniemelle näissä sopimusehdoissa mainitun ennakkomaksun tai on maksanut sekä ennakkomaksun että loppusuorituksen yhdellä kertaa.

VARAUS- JA MAKSUEHDOT

Asiakkaalle lähetetään lasku, jolla varaus vahvistetaan. Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava
5 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. Lasku on maksettava SEPA-maksuna (IBAN-tilinumero ja pankin BIC-koodi) laskussa olevaa viitenumeroa käyttäen.

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun (25 % tilan vuokrahinnasta) eräpäivään mennessä tai on maksanut sekä ennakkomaksun että loppusuorituksen yhdellä kertaa. Loppusuoritus maksetaan viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen majoituksen alkua.

Mikäli maksut ja maksuajat laiminlyödään, voidaan varaus peruuttaa ilman erillistä asiakkaalle tehtävää ilmoitusta.

Mikäli varauksen alkuun on 8 viikkoa tai enemmän, maksetaan summa kahdessa erässä. Ennakkomaksu erääntyy maksettavaksi viimeistään 7 vuorokauden kuluttua laskun päiväyksestä. Loppusuoritus erääntyy maksettavaksi
6 viikkoa ennen majoituksen alkua.

Mikäli varauksen alkuun on 6 viikkoa tai vähemmän, maksetaan koko summa kerralla.

Mikäli varauksen alkuun on 30 vuorokautta tai vähemmän, maksetaan koko summa välittömästi samana päivänä.

HAAPANIEMEN MATKAILU OY:N OIKEUS PERUUTTAA VARAUS

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), Haapaniemi voi perua varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan.

Mikäli maksut ja maksuajat laiminlyödään, voidaan varaus peruuttaa ilman erillistä asiakkaalle tehtävää ilmoitusta. Jos varaus joudutaan keskeyttämään häiriökäyttäytymisen takia, niin maksuja ei palauteta.

VARAUKSEN PERUUTTAMINEN JA MUUTTAMINEN

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (kirje, sähköposti tai faksi) Haapaniemen Matkailulle.

Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut. Mikäli asiakas osoittaa, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, hyväksytään peruutus, vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi perille lainkaan.

Varauksen peruuttamisesta pidätetään ennakkomaksun suuruinen summa. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 30 vuorokautta ennen loman alkua, veloitetaan koko loman hinta. Jos lomakohde saadaan markkinoitua toiselle asiakkaalle, jolta saadaan perityksi vastaava summa, pidätetään peruutuskuluina ennakkomaksu ja toimitusmaksu (40 euroa)

Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada takaisin Haapaniemen Matkailu Oy:lle maksamansa summa lukuun ottamatta ennakkomaksua ja toimitusmaksua, jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä Haapaniemen Matkailu Oy:lle ja asia on osoitettava luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella viimeistään 2 viikon kuluessa varauksen alkamisesta. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen varausajankohdan alkua tai varauksen aikana ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata.

Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista.

VAHINKOJEN KORVAUKSET

Asiakas on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot suoraan kohteen omistajalle.

Tupakointi on kielletty kaikissa kohteissa. Asiakas on velvollinen maksamaan lomakohteen siivoamisesta aiheutuvat kulut siinä tapauksessa, että sisätiloissa on tupakoitu .

YLIVOIMAINEN ESTE

Haapaniemen Matkailu ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. luonnonilmiöt, sähkökatkot), joka ei ole johtunut Haapaniemen Matkailun toiminnasta ja jonka seurauksia ei kohtuudella ole voitu estää. Haapaniemen Matkailu ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.